20 jaar Laan van Wateringse Veld


Het is haast niet voor te stellen maar zo'n 20 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van de Laan van Wateringse Veld. Dat ging gepaard met de sloop en het verlies van heel wat groen. Mevrouw Jaarsveld van volkstuincomplex Nooit Gedacht stelde mij het volgende beeldmateriaal ter beschikking. Daarvoor mijn hartelijke dank.

Foto's van de sloop van het groen en de aanleg van de Laan