WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur.


Het allerlaatste nieuws
Onze penningmeester heeft 8 december 2021 de jaarnota 2022 naar alle leden gestuurd.
Deze nota moet voor 15 januari 2022 betaald worden.

Het bestuur heeft 26 november per mail een nieuwsbrief naar alle leden gestuurd.

De inhoud hiervan kunt u hier lezen.

Ook heeft het bestuur per mail de leden ingelicht over de begroting van 2022 en over aan- en bijbouwsels

De laatste Corona-maatregelen zijn nu van kracht op de tuin:
Houd 1,5 meter afstand - Hand geven verboden - niet in grote groepen op de tuin - niezen of hoesten in elleboog - hygienische maatregelen na o.a. toiletgebruik.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meldt u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.


de

Wat voor winter staat ons nu te wachten?


Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.


de

Laten we met z'n allen de corona definitief de wereld en onze tuin uit helpen!!


Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


Een kijkje in de tuin van de webmasterwww.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: