WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor storingen met spoed!! Neem contact op met Paul Roos


Het allerlaatste nieuws


De sproeiwaterleiding is inmiddels op 11 september doorgespoten en alle verstoppingen zijn daarmee verholpen.
De pomp raakte eerder verstopt door gedumpt materiaal in de sloot tussen ons park en de huizen aan de Hans Lodeizenstraat.
Hierover wordt overleg gepleegd met de woningbouw - en huurdersvereniging.
Het vervangen van de kapotgemaakte camera heeft veel meer tijd gekost dan was voorzien.
Vanwege rattenoverlast mag er geen afval op en naast de containers gezet worden. Onze gezondheid wordt hiermee bedreigd.
Het is niet toegestaan om zich voor zonsopgang en na zonsondergang op het park te bevinden.
Laat 's nachts geen auto's op de parkerplaatsen staan. Mocht dit noodzakelijk zijn, meldt dit dan even via een mail aan het bestuur.
Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
De firma Renewi heeft de slagboom kapot gereden. Het bestuur heeft deze firma inmiddels aansprakelijk gesteld.
De penningmeester heeft de servicenota per mail verstuurd. Het bedrag moet voor 15 juli 2019 worden overgemaakt op de bekende bankrekening.Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.
Voor gas kunt u terecht bij Wil en Theo Bout als de vlag wappert.
De toiletgroep in het midden is door Paul Roos opgeknapt en ziet er weer als nieuw uit.
www.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: