WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor storingen met spoed!! Neem contact op met Paul Roos


Het allerlaatste nieuws

Zaterdag 11 januari 2020 werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden.
Veel leden hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van het bestuur.
Het bestuur zorgde voor lekkere hapjes en lekkere drankjes. De oliebollen waren deze keer vervangen door stukken banketstaaf.
Het was een bijzonder geslaagde receptie en de dank gaat uit naar ons bestuur.
Onze voorzitter Maurice Houdijk maakte bekend dat onze vtv ook op Facebook te vinden is.
Deze Facebookpagina is besloten en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
De pagina heeft dit adres:https://www.facebook.com/groups/175786359896271


Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


www.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: