WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Voor storingen en calamiteiten kunt u bellen: 0644688476

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur.


Het laatste nieuws:

De weersverwachting voor de komende dagen geeft heel veel regen aan.
De sproeiwaterpompen staan dan voor niets te draaien.
Gezien de hoge energiekosten staan de pompen de komende tijd aan tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
Mocht het nodig zijn dat u toch sproeiwater nodig heeft stuurt u dan even een berichtje.
Lees hier de nieuwsbrief van augustus.


Hoornaar bedreiging voor bijen
Er is sproeiwater van 10.00 uur tot 21.00 uur.
De gemeente Den Haag wil het kruispunt Noordweg - Laan van Wateringse Veld veranderen in een rotonde.
Daarvoor werd een informatieavond gehouden.
Voor een gedeeltelijk verslag van het bewonersplatforum Wateringse Veld kunt u gaan naar Verslag voorlichtingsavond


Verkoop tuinen:

Als u uw tuin ter overname wilt aanbieden loopt dit altijd via de vereniging.
De vereniging zoekt een nieuwe huurder voor uw tuin.
U kunt opgeven welk bedrag u bij overdracht zou willen ontvangen voor de overname van interieur,gereedschap, beplanting etc.
U krijgt hiervoor een opzegformulier.

Stroomstoringen:

Bij een stroomstoring verzoeken wij u dit altijd door te geven omdat ook andere bewoners op uw pad op de zelfde hoofdzekering zijn aangesloten.
De snelheid waarmee wij de storing kunnen verhelpen is afhankelijk van de aard van de storing.
Wij streven er in iedergeval naar de storing binnen 24 uur op te lossen.

Hondenuitwerpselen:


Er komen de laatste tijd regelmatig klachten binnen over hondenuitwerpselen die niet worden opgeruimd.
Het moet toch een kleine moeite zijn hier even goed op te letten.

Ten slotte willen wij u laten weten dat indien u vragen heeft over verenigingsaangelegenheden u altijd een mail of een briefje naar de vereniging kunt sturen.
U krijgt dan altijd z.s.m. antwoord.
Als wij op de tuin zijn kunt u ons ook altijd aanspreken.
.
De Corona-maatregelen zijn niet meer van kracht op de tuin. Toch volgt het bestuur de aanbevelingen die gedaan worden.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meld u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.
Het is zomer. Onze tuinen staan weer prachtig in bloei. Maak er eens een foto van voor deze site en stuur hem naar de webmaster !!
Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Het plaatsen van een schutting is een nauwkeurig werkje. Een beetje doorkijk geeft de tuin een open karakter.

Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.

Een kijkje in de tuin van de webmasterwww.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Steun de grutto via het Zuidhollandse Landschap.

De heer Zwinkels van het Molenpad verzorgt de prachtige plantenbakken.
Laatst gewijzigd op: