WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Voor storingen en calamiteiten kunt u bellen: 0644688476

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur.


Het laatste nieuws:

De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 7 januari 2023. U ontvangt hier binnenkort nog een uitnodiging voor.
De notulen van de ALV van 19 november 2022 zijn per e-mail aan onze leden verstuurd.
De agendapunten van de groep ,,VOJP'' zijn besproken nadat de leden daarvan schriftelijk op de hoogte waren gesteld.
De agenda zag er zo uit.Ook het bestuurspunt: Energiegebruik op ons park kwam aan de orde.
Gezien de hoge energiekosten werd door de vergadering besloten de stroom vanaf 1 december t/m 1 maart 2023 af te sluiten.
Na deze periode zullen in overleg de mogelijkheden opnieuw worden bekeken.
Om de lucht tijdens de vergadering gezond te houden waren de stembriefjes voorzien van lavendelzaad.
Een lid van onze vereniging gaf uitleg over hoe je gebruik kan maken van WIFI / MIFI op de tuin.
Lees hier de nieuwsbrief van augustus.

maart

De gemeente Den Haag wil het kruispunt Noordweg - Laan van Wateringse Veld veranderen in een rotonde.
Daarvoor werd een informatieavond gehouden. De laatste plannen werden tijdens de ALV - vergadering van 19 november getoond.
Voor een gedeeltelijk verslag van het bewonersplatforum Wateringse Veld kunt u gaan naar Verslag voorlichtingsavond


Verkoop tuinen:

Als u uw tuin ter overname wilt aanbieden loopt dit altijd via de vereniging.
De vereniging zoekt een nieuwe huurder voor uw tuin.
U kunt opgeven welk bedrag u bij overdracht zou willen ontvangen voor de overname van interieur,gereedschap, beplanting etc.
U krijgt hiervoor een opzegformulier.

Stroomstoringen:

Bij een stroomstoring verzoeken wij u dit altijd door te geven omdat ook andere bewoners op uw pad op de zelfde hoofdzekering zijn aangesloten.
De snelheid waarmee wij de storing kunnen verhelpen is afhankelijk van de aard van de storing.
Wij streven er in ieder geval naar de storing binnen 24 uur op te lossen.

Ten slotte willen wij u laten weten dat indien u vragen heeft over verenigingsaangelegenheden u altijd een mail of een briefje naar de vereniging kunt sturen.
U krijgt dan altijd z.s.m. antwoord.
Als wij op de tuin zijn kunt u ons ook altijd aanspreken.
.
De Corona-maatregelen zijn niet meer van kracht op de tuin. Toch volgt het bestuur de aanbevelingen die gedaan worden.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meld u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.

Het is winter. Onze tuinen zijn winterklaar. Maak daar eens een foto van voor deze site en stuur hem naar de webmaster !!
Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.

Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


Een kijkje in de tuin van de webmasterwww.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Zuid - Hollands landschap zoekt 658 nieuwe Beschermers.
De heer Zwinkels van het Molenpad verzorgt de plantenbakken.
Laatst gewijzigd op: