WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur. Paul Roos is weer onder nummer 0641140360 telefonisch bereikbaar.


Het allerlaatste nieuws

Onze penningmeester F. Blok heeft namens het bestuur de jaarrekening 2020 toegestuurd aan alle leden.
De laatste Corona-maatregelen zijn nu van kracht: 1,5 meter afstand - hand geven verboden - niet in grote groepen op de tuin - niezen of hoesten in elleboog - hygienische maatregelen na o.a. toiletgebruik.
Sinds 1 april 2020 golden vanwege het Corona - virus de volgende voorschriften op ons park.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meldt u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.
De door Paul aangelegde stroomkasten zorgen voor een lager stroomgebruik.


Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


www.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: