WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur. Paul Roos is weer onder nummer 0641140360 telefonisch bereikbaar.


Het allerlaatste nieuws:

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.
Blijf handen wassen en afstand houden.
En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.
Sinds 1 april 2020 gelden vanwege het Corona - virus de volgende voorschriften op ons park.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meld u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.
De door Paul aangelegde stroomkasten zorgen voor een lager stroomgebruik.


Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


www.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: