WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur.


Het allerlaatste nieuws:
Hierbij de uitslag van de bestuursverkiezing:
Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 36
De Heer R. de Koster : 30 stemmen voor 2 tegen
Mevrouw H. Wetters: 31 stemmen voor 1 tegen
Blanco : 4 stemmen
Wij heten de beide leden van harte welkom.
De nieuwe gasprijzen staan op deze site en op het infobord.
Onze leden zijn per mail en per post in het bezit gesteld van de financiele stukken aangaande 2021. Ook is er een nieuwsbrief gestuurd met informatie over bestuursverkiezingen. en containers.
De Corona-maatregelen zijn niet meer van kracht op de tuin. Toch volgt het bestuur de aanbevelingen die gedaan worden.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meld u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.
Het is lente. Onze tuinen staan weer prachtig in bloei. Maak er eens een foto van voor deze site en stuur hem naar de webmaster !!
Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Het plaatsen van een schutting is een nauwkeurig werkje. Een beetje doorkijk geeft de tuin een open karakter.

Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.

Een kijkje in de tuin van de webmasterwww.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Steun de grutto via het Zuidhollandse Landschap.

De heer Zwinkels van het Molenpad verzorgt de prachtige plantenbakken.
Laatst gewijzigd op: