WELKOM OP ONZE TUINSITE

NOORDWEG 70B

2548 AC - DEN HAAG

E-mail : Rob Nihot: webmaster

Vragen voor het bestuur? Mail naar : vtvjohanna1976@gmail.com

Belangstelling voor een tuin? Mail dan naar:ikwileentuintje@gmail.com

Bel 112 of 09008844 voor noodgevallen

Voor problemen of onraad aangaande het park stuur een mailtje naar het bestuur. Paul Roos is weer onder nummer 0641140360 telefonisch bereikbaar.


Het allerlaatste nieuws:

Door een breuk in de sproeiwaterleiding is er momenteel helaas geen sproeiwater.
Er wordt hard aan herstel gewerkt.
Wij willen proberen de leden toch enigszins tegemoet te komen door per dag gedurende korte tijd de pompen in werking te stellen .
Dit zal zijn :
's Morgens van 11.00 uur tot 12.00 uur.
's Middags van 15.00 uur tot 16.00 uur.
's Avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De kracht van de waterstraal zal laag zijn door het wegvallen van de druk.
Namens het bestuur wordt gehoopt op spoedig goed nieuws
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.
Blijf handen wassen en afstand houden.
En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.
Onze Facebookpagina is besloten, en alleen bedoeld voor leden van de vereniging.
Meld u aan en maak kennis met uw tuingenoten
Het adres is Facebook VTV Johanna
Lukt deze link niet dan is dit het adres: https://www.facebook.com/groups/175786359896271
Kopieer het adres en plak het in de adresbalk boven.
De door Paul aangelegde stroomkasten zorgen voor een lager stroomgebruik.


Volgens tuinreglement T.2. is het niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het perceel/opstal te bebouwen, te verbouwen of te veranderen.
Het bestuur zond de volgende digitale brief naar de leden.Adreswijzigingen en wijzigingen in emailadressen doorgeven aan het bestuur.


www.tuinhappy.nl een inspirerend blog voor tuinliefhebbers.


Laatst gewijzigd op: